Rólunk

ORTOPÉDIKUSOK MAGYARORSZÁGI IPARTESTÜLETE

Ipartestületünk 1994 tavaszán alakult meg. Magyarországon a gyógyászati segédeszközök készítésének és ezáltal az ortopédiai eszközökkel történő ellátásnak közel egy évszázados hagyományai vannak, melyek az első világháború évtizedeire nyúlnak vissza.

Az első művégtaggyár elindítása 1915-ben Dr. Dollinger Gyula ortopéd sebész nevéhez fűződik, aki kinevelte és létrehozta ennek az igazán kézműves szakmának mondható egészségügyi szolgáltató iparágat.

Szakmáink múltját az akkori szakorvosok, sebészek, hadiárvákból lett műszerészek teremtették meg és hozták létre melynek ma méltó utódai az ortopédiai műszerészek és fűzőkészítő kötszerészek. Ezek a szakmák mindig is kézműves szakmák voltak, mivel gipsszel, fával, bőrrel, különböző fémekkel, műanyagokkal, textil anyagokkal kellett dolgoznunk, melyeknek használata kifinomult kézügyességet és megfelelő rátermettséget is kívánt az eszközök készítőitől.

Nemcsak a kézügyesség, de a jó kommunikációs kézség, a beteg emberekkel való bánásmód, a megfelelő anatómiai ismeretek és az orvosi csapatmunka is fontos tényezői voltak és jelenleg is lételemei a mai szakembereknek. A kezdetektől fogva ezen szakmákat az akkori rendszer sajátosságai miatt nem egyéni vállalkozások, kisiparosok működtették, hanem állami struktúrában üzemeltették, melynek megvoltak az előnyei és a hátrányai is.

1982-től azonban az állami szektor mellet új társassági formák is megjelentek a hazai gyógyászati ellátás területén, mely kifejezetten hatékonyan hatott a betegellátás akkori színvonalának növekedésére, mivel egyszerre több kisvállalkozás is végezte ugyanazt a szolgáltatást. Így kialakult egy egészséges piaci szemlélet és verseny, mely előre vitte az eszközök technikai feltételeinek korszerűsítését, az ellátás, a páciens központúság kifejlődését. 1994-ig annyi kis és közép vállalkozás alakult, hogy szükségszerűvé vált ezen cégek közös érdekvédelme és így közösen a 10 alapító tag létrehozta az OMI-t.

Mára az ipartestület létszáma elérte a 28 tagot, melyben az egyéni vállalkozóktól kezdve a társas vállalkozásokon keresztül még Rt-k is tagjai a tömörülésnek. Az ipartestület az évek folyamán tevékenységét kiterjesztette a szakma felügyeletére, fontos szerepet játszik az utánpótlás kinevelésében, a szakképzésben, a szakmai feltételek meghatározásában és ellenőrzésében, valamint a mestervizsgáztatásban is.

Az ipartestület a Budapesti Kézműves Kamarához tartozik, és a tagjai is ennek a kamarának tagjai. Közös eredményként könyvelhetjük el, hogy ma hazánkban az újra megindított mestervizsgáztatás és Mester fokozat kiadásában már a kezdetektől fogva aktívan részt vettünk és számos tagunk viselheti a Mester címet.

A szakmák jellegénél fogva minden gyártó cég az ellátás folytatása érdekében szerződése partnere az OEP-nak, mely mint finanszírozó jelenik meg. Igen fontos az érdekegyeztetés, a termékek árstruktúrájának kialakítása és jelenleg már megindult reformja is, melyben aktívan csak a piaci tényezők vehetnek részt, a szakemberek és az őket képviselő cégvezetők és érdek képviselő testületek. Ehhez ma óriási szakmai segítséget nyújtunk, mivel azt valljuk, hogy igazán az tud a betegellátás korszerűsítésében részt venni aki abban él, ezen tevékenységeket a gyakorlatban is folytatja. Folyamatos egyeztetés és konzultációt végzünk az egészségügyi tárca, a Minisztérium képviselőivel és a Biztosító társaságokkal.

Az elmúlt években elindult a minőségi követelmény rendszerek egészségügyi ellátás területére vonatkozó szabályainak érvényesítése, mely a minősítő intézmény által támasztott követelményeknek való megfelelés formájában igen komoly elvárásokat támasztott az ortopédiai vállalkozók és az OMI felé egyaránt. Korábban az ORKI által az OMI-vel közösen kidolgozott feltételrendszer és a Gyártói Minősítések lefolytatása óriási eredménynek mondható, mivel az egészségügyi direktívák az EU csatlakozás óta igen időszerűek és szükségesek lettek.

Ma már el lehet mondani, hogy ez a fontos szűrő garantáltan biztosítja mind a finanszírozó és a páciensek felé is egyaránt, hogy az általunk gyártott eszközök jó minőségűek és használatra alkalmasak. A minősítés kiterjedt nemcsak a gyártás feltételeire, hanem a műhelyek és paciens forgalmú helyek állapotára és megfelelő szakmai kialakítására, mely a mozgássérült társadalom érdekeit is igen jól szolgálja.

A megfelelő egészségügyi szolgáltatás nemzetközi és európai színvonalának hazai bevezetésében segítséget nyújtanak az európai érdekképviseleti és szakmai szervezetek, melyek a vonatkozó EU normatívákat és szakmai irányelveket első kézből adják át Ipartestületünknek. 1996-ban felvételt nyertünk az INTERBOR nemzetközi szövetségbe, mely az ortopédiai ellátással foglalkozó nemzeti érdekképviseleti szervezetek legnagyobb szövetsége, megfigyelő státusszal az Európai Unió bizottságaiban.

Szeretnénk ha azok az alapfogalmak és meghatározások, melyek szakmánk sajátosságait fedik előtérbe kerüljenek és megfelelő értelmezést kapjanak, mint például a protetikus és ortetikus, vagy kötszerész elnevezések.

Fontos területnek tekintjük a mienket, hiszen súlyosan fogyatékos és mozgássérült személyek ellátásában veszünk részt, mivel az általunk elkészített eszközökkel rehabilitálódnak az ellátott személyek, és beilleszkedésük egyik mérföldköve a technikai segédeszközökkel történő megfelelő szakmai ellátás.

Az ipartestület céljai a továbbiakban is változatlanok, melyek a következők:

Tagjaink közé várjuk mindazon cégeket, melyek ezen szakmai tevékenységet folytatják és csatlakozni kívánnak érdekképviseleti szervezetünkhöz.